ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

บริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด        
สำนักงานใหญ่ :  อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 
   เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
   โทรศัพท์ 02-695-9499 
   โทรสาร   02-695-9495
   

 เว็บไซต์ : www.pditakeco.com 

 Facebook : PDI ตาก อีโค

 Line Official : พีดีไอตาก อีโค

   
ที่ตั้งโครงการ  :  หมู่ที่ 1  และ หมู่ที่ 3  ตำบลหนองบัวใต้
   อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
   ติดต่อ : อารักษ์  อนุชปรีดา
   โทรศัพท์ 055-517444 ต่อ 215
   โทรสาร   055-517440
   อีเมล์ : arruga@padaeng.co.th
   
ที่ปรึกษาโครงการ  บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี  จำกัด
   39 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
   เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
   ติดต่อ : สุรพจน์ ปลีกล่ำ
   โทรศัพท์ 02-9343233 ต่อ 279 
   มือถือ 086-3522121
   โทรสาร  02-9343248
    อีเมล์ : surapol.p@cot.co.th

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 34,318