ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) โครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


  • IMG_0560.JPG
    พีดีไอตาก อีโคเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมฯ วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2560) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก บริษัท ...

  • 1. พีดีไอตาก อีโค คืออะไร ? บริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างพีดีไอตาก อีโค (บริษัทย่อยของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)) และบริษัท โดวา อีโค ซิสเต็ม จำกัด ...
Visitors: 34,318